Artikelen Type Auteur
Wie een innoveerder eert, heeft bijgedragen aan de verwoesting van de Islaam (Word|Pdf) Uitspraken van de Salaf
Betreffende de acceptatie van daden van Aanbidding (Shaykh ibn Taymiyyah) Dr. Saleh as-Saleh
Al-Hasan al-Basri: al-Hajjaaj bin Yusuf (de tirannieke heerser) is de bestraffing van Allaah (Word|Pdf) al-Hasan al-Basri
De heersers zijn een reflectie van de daden van de onderdanen (Word|Pdf) Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah
Allaah stelt tirannieke onderdrukkers aan als Heersers over de dienaren, vanwege hun eigen onderdrukking en verdorvenheid (Word|Pdf) Ibn abi-l Izz al-Hanafi
Aangaande Tabdee' en Tafseeq en degenen die ibn Hajr en an-Nawawi tot innoveerders verklaren Shaykh Saalih al-Fawzaan
De zelfmoordenaar is geen martelaar en is in het Hellevuur
Een fatwa ter verduidelijking van de eeuwigheid (al-khuloed) in de Hel: (Klik hier)
Shaykh Muhammad al-'Uthaymien
De meerderheid is geen bewijs dat iets correct is Shaykh Saalih al-Fawzaan
Fataawa van de Grote Geleerden over Zelfmoordaanslagen Vele geleerden
'De Weg naar de Overwinning' Brief van Umar ibn al-Khattaab Shaykh Abdullaah ibn Humaid
Shiddah (hardvochtigheid) en Ghuloo (extremisme) Sh. Rabee' ibn Hadee al Madkhalee
Ter verdediging van de geleerden:
Shaykh Rabee' ibn Hadee al Madkhalie, Shaykh Ubayd al Jabiree, Shaykh Ahmad An-Najmee
-
De Voortreffelijkheid van de Geleerden Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah
Een persoon herken je aan zijn vrienden Verschillende geleerden
Het blind volgen en zijn gevaren Shaykh Saalih al-Fawzaan
Ter verdediging van de Profeet Sh. Rabee' ibn Hadee al Madkhalee
Tafseer van de Salaf Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah
Het principe van Tawqeef Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah

Boeken en Documenten (van SP)
In verschillende documenten van SP wordt gelinkt naar bepaalde websites,
als deze niet op de hoofdpagina te vinden zijn, dan verwijzen wij dus niet naar deze websites
Type Auteur
Het uitspreken van de intentie (NIEUW) Shaykh ul-Islaam ibn Taymiyyah
De tekenen van Ahlul-Bid'ah (NIEUW) Imaam as-Saaboenie
Het spreken over Ahlul-Bid'ah (NIEUW) Shaykh Muqbil bin Haadie
Meningsverschil onder de geleerden (NIEUW) Shaykh Muhammad Baazmoel
Het oordeel betreffende degenen die niet regeren met datgene wat Allaah heeft geopenbaard Comité van Geleerden
Oesoel as-Sunnah - De geloofsovertuiging van Ahmed ibn Hanbal Imaam Ahmed ibn Hanbal
De Methodologie van de Selef betreffende Ijtihaad en Taqlied verschillende geleerden
De verplichting van de Geleerden tegenover de Islamitische gemeenschap Shaykh Abdulaziz ibn Baaz
Het valse principe van Muwaazanah Shaykh Saalih al Fawzaan
Is al-Muwaazanah van de Minhadj van Ahlus-Sunnah wal-Djamaa'ah? Shaykh al-Luhaydaan
Wanneer is iemand een Hizbie? Shaykh Zaid al Madkhali
De vijanden van Allaah verlangen er hevig naar om de moslimlanden op verschillende manieren te betreden (binnen te dringen) Shaykh Abdulaziz ibn Baaz
Betreffende de betekenis van: Het verdrijven van de Joden en Christenen van het Arabische Schiereiland Shaykh Saalih al Fawzaan
Zijn de Selefies een nieuwe sekte/groepering? Shaykh Saalih al Fawzaan
Een opheldering van veel voorkomende misverstanden over de benaming Selefiejah
Op pagina 8 van dit document staat een uitspraak van Sufyan ath-Thawri rahimahoellaah, de vertaling van deze uitspraak is verkeerd en dient te zijn: "De Innovatie is geliefder bij Iblies dan de zonde, omdat er voor de zonde berouw wordt getoond, terwijl er voor de innovatie geen berouw wordt getoond" (het woordje "kan" was dus verkeerd).
Verschillende geleerden
Uitnodigers aan de poort van het Hellevuur Shaykh Saalih al Fawzaan
Het weerleggen van de Bid'ah en de Innoveerder is Madhhab as-Selefie Shaykh Khaalid ad-Dafierie
De Manhadj van Ahloel-Soennah betreffende het omgaan met Boeken en Cassette-bandjes van Ahloel-Bid´ah Verschillende geleerden
Het islamitische oordeel betreffende demonstraties e.d.
De werkelijke titel van het document hoort te zijn: De Islamitische Regelgeving Betreffende het houden van Demonstraties, Opstanden, Protesten, e.d. (over petities wordt in dit document niet gesproken (hoewel het in de titel staat). Men keert terug naar de Geleerden betreffende het oordeel daaromtrent)
Verschillende geleerden
Onze verplichtingen betreffende de heersers Shaykh Haafidh al-Hakami
Het vervloeken of beledigen van de Metgezellen van de Profeet Imaam adh-Dhahabi
Het in opstand komen tegen de Hoekaam (regeringsleider) Shaykh Naasiruddin al-Albaani
Het openlijk afwijzen van de Heersers en Koningen en het doen aan Rebellie Shaykh ibn al Qayyim al Jawziyyah
Al-Bid'ah (De religieuze toevoeging) - De Definitie van Bid'ah, Soorten en Regelgeving Shaykh Saalih al Fawzaan

Documenten: betreffende groepen, stichtingen en personen
In verschillende documenten van SP wordt gelinkt naar bepaalde websites,
als deze niet op de hoofdpagina te vinden zijn, dan verwijzen wij dus niet naar deze websites
Type Auteur
Lees eerst dit:
Behoort het waarschuwen tegen groepen en personen tot (onrechtmatig) roddelen?
-
al Khawaaridj - doc. 1 - doc. 2 - doc. 3 - doc. 4 - doc. 5 -
De eigenschappen van de Gawaaridj
Verschillende geleerden
Djama'at at-Takfier wal-Hidjrah - De erfgenamen van de Khawaaridj in deze eeuw -
al Qaderiyyah en al Djeberiyyah - document Shaykh Saalih al-Fawzaan
ash-Shi'ah/Ar-Rafidah - doc. 1 - doc. 2 - doc. 3 - doc. 4 (NIEUW) Verschillende geleerden
De Soefies - De oorsprong van de Soefies - De Braylwiyyah Soefie-sekte (NIEUW) Verschillende geleerden
De Ash'aries en de Kollaabies - document (NIEUW) Verschillende geleerden
De Moerjie-ah - document (NIEUW) Verschillende geleerden
De Djahmiyyah - document (NIEUW) Verschillende geleerden
De Ahmadiyyah - document (NIEUW) Verschillende geleerden
De Mo'tazilah - document Shaykh Saalih al-Fawzaan
Hizb at-Tahrier - 1. Een aantal dwalingen - 2. Pamflet (Word|Pdf) (opgesteld door een broeder) Shaykh Muqbil ibn Hadee
Djama'at Tableegh - 1. De geleerden over deze Djama'ah - 2. Voorgeschiedenis en Kritiek
Verschillende geleerden
al Ikhwaan al-Muslimeen - De bittere waarheid over Djama'atoel Ikhwaan al-Muslimeen Verschillende geleerden
al Hadaadiyyah- 1. De onderscheiding van al-Hadaadiyyah - 2. Een weerlegging van de sekte Verschillende geleerden
Sayyid Qutb - doc. 1 - doc. 2 - doc. 3 - doc. 4 - doc. 5 - doc. 6 - doc. 7 Verschillende geleerden
Muhammad Qutb - Zijn verkeerde uitleg van de Shahadah Shaykh Saalih al Fawzaan
Usamah bin Laden (tevens al-Mas'arieh en al-Faqieh) - De weerlegging Shaykh Abdulaziz ibn Baaz
Aboel-Hassan al-M'aribee - Een verduidelijking van de fasen van zijn fietnah Shaykh Rabee' ibn Hadee
Muhammad Soeroer - Dit is Soeroerisme Shaykh Muqbil ibn Hadee
Abdurrahman Abdulgaaliq en Salmaan al-Awdah (hieronder meer)- document Shaykh Naasiruddin al-Albaani
Safar al-Hawali en Salmaan al-Awdah - doc. 1 - doc. 2 - doc. 3 - doc. 4 (NIEUW) Verschillende geleerden
'Amr Khaalid - document (NIEUW) Verschillende geleerden
Ahmad Salaam, Adnan Arour, Fawaaz Jneid, moskee Soennah in Den Haag, moskee Tawheed in Amsterdam, Waqf, IVOE (Suhayb Salaam), de andere stichtingen, hun vrienden & partners in de da'wah (al deze personen en stichtingen vormen 1 kliek hier in nederland en werken samen, meer hierover zal duidelijk worden in de documenten en clips, in-shaa-Allaah) - Documenten en Audio's met ondertiteling (videoclips):

Het is ook belangrijk om te weten wie de geleerden zijn die over hen hebben gesproken, hun biografien kun je vinden onder: (KLIK HIER)

(Indien je een bepaalde biografie nog niet kunt vinden onder de link, heb dan even geduld, deze zullen ook binnenkort worden geplaatst in-shaa-Allaah.)

Ook kun je de prijzingen van de andere grote Geleerden (zoals ibn Baaz, al-'Uthaymien, al-Albaani, en anderen) van deze geleerden vinden onder: (KLIK HIER)

Ook hier kun je verschillende prijzingen van de Ulamah terugvinden in audio-formaat: (KLIK HIER)


Nu wat volgt:

Documenten:
1. Shaykh Ubayd over Adnan Arour
2. Shaykh Rabee' over Adnan Arour
3. Andere grote geleerden over Adnan Arour
4. Connectie Ahmed Salaam met al-Ikhwaan al-Muslimeen

5. Shaykh Rabee' aangaande het prijzen van Hasan al-Banna
6. Vragensessies met Geleerden
7. Fawaaz Jneid en zijn verdediging van Jamaa'at at-Tabliegh
(kijk hierboven voor documenten over Jamaa'at Tabliegh)
8. Verheldering van de Waas in de Manhadj van Fawaaz
9. Ter verdediging van de Geleerden
(Shaykh Ahmad an-Nadjmi, Shaykh Rabee' ibn Hadee en Shaykh 'Ubayd al-Jabiree)
10. Document opgesteld door een broeder
11. Een samenvatting van een aantal punten wat destijds was opgesteld (Word|Pdf)

NB. Wanneer je verder namen van afgedwaalde mensen of groeperingen (zoals Sayyid Qutb en anderen) tegenkomt die je niet bekend voorkomen, keer dan terug naar de documenten hierboven

Een aantal van de audio's van de grote Geleerden (met ondertiteling):
1. Over Ahmad Salaam, Adnaan Aroor en de problemen in Nederland | Shaykh Ubayd al-Jabiree
2. Over Ahmed Salaam en Adnaan Arour (en de fitnah van al-Youssoufi en al-Wasatiyah blogspot) | Shaykh Khaalid ar-Raddaadi
3. Over uitspraken van Ahmed salaam | Shaykh as-Suhaymie
4. Over Adnaan Arour | Shaykh Ar-Ramadaani
5. Advies om Adnaan Aroer te boycotten en zijn soortgelijken | Shaykh saalih Al-Fawzaan
6. Over Adnaan Aroer | Shaykh Ahmed bin yahya an Nadjmi
7. Over Adnaan Aroer | Shaykh Abdulmuhsin al-abbaad
8. Fawaaz Jneid vs. de grote Geleerden (een verwerpelijke interview met Fawaaz Jneid, die tot stand is gekomen in een samenwerking tussen moskee Soennah in Den Haag en moskee Tawheed in Amsterdam. Fawaaz doet hier zijn uitspraken, waarna de uitspraken en weerleggingen van de geleerden volgen)
9. Weerlegt Shaykh Rabee` op basis van begeerten? Over uitspraken van Fawaz | Shaykh al-Juhanee
10.Zij zijn de mensen van Fitnah | Shaykh Khaalid Ar-Raddaadi

Voor meer weerleggingen van verschillende van hun uitspraken en ideeen, kun je hier nog meer videoclips vinden: (KLIK HIER)
(Deze link wordt met de tijd aangevuld met video-clips in-shaa-Allaah.)
- Verschillende geleerden