Voor meer info betreffende de weg van de Profeet en de Salaf us-Saalih: (klik hier)


Documenten Type Auteur
Het oordeel betreffende degenen die niet regeren met datgene wat Allaah heeft geopenbaard Comité van Geleerden
Onze verplichtingen betreffende de heersers Shaykh Haafidh al-Hakami
Het in opstand komen tegen de Hoekaam (regeringsleiders) Shaykh Naasiruddin al-Albaani
Het openlijk afwijzen van de Heersers en Koningen en het doen aan Rebellie Shaykh ibn al Qayyim al Jawziyyah
Het islamitische oordeel betreffende demonstraties e.d.
De werkelijke titel van het document hoort te zijn: De Islamitische Regelgeving Betreffende het houden van Demonstraties, Opstanden, Protesten, e.d. (over petities wordt in dit document niet gesproken (hoewel het in de titel van het doc. staat). Men keert terug naar de Geleerden betreffende het oordeel daaromtrent)
Verschillende geleerden
De heersers zijn een reflectie van de daden van de onderdanen (Word|Pdf) Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah
Allaah stelt tirannieke onderdrukkers aan als Heersers over de dienaren, vanwege hun eigen onderdrukking en verdorvenheid (Word|Pdf) Ibn abi-l Izz al-Hanafi
Al-Hajjaaj bin Yusuf (de tirannieke heerser) is de bestraffing van Allaah (Word|Pdf) al-Hasan al-Basri
De zelfmoordenaar is geen martelaar en is in het Hellevuur
Een fatwa ter verduidelijking van de eeuwigheid (al-khuloed) in de Hel: (Klik hier)
Shaykh Muhammad al-'Uthaymien
Fataawa van de Grote Geleerden over Zelfmoordaanslagen
Zie ook fatwa hierboven aangaande al-khuloed
Vele geleerden
Richtlijnen betreffende de Djihaad - Deel 1 - Deel 2- Deel 3 - Deel 4
De muiters volgen de regels gebaseerd op de bronnen niet en bepalen naar eigen wens en begeerte hoe ze de djihaad voeren
Shaykh Ubayd al-Jaabirie
Antwoorden op vragen over de Djihaad Shaykh Saalih al-Fawzaan
De eigenschappen van de Gawaaridj Shaykh Sultaan al-'Ied
Betreffende de Gawaaridj (muiters) - doc. 1 - doc. 2 - doc. 3 - doc. 4 - doc. 5 Verschillende geleerden
Djama'at at-Takfier wal-Hidjrah - De erfgenamen van de Gawaaridj in deze eeuw -
Sayyid Qutb - doc. 1 - doc. 2 - doc. 3 - doc. 4 - doc. 5 - doc. 6 - doc. 7
Een van de inspiratiebronnen van de gawaaridj/takfiri's
Verschillende geleerden
Usamah bin Laden (tevens al-Mas'arieh en al-Faqieh) - De weerlegging Shaykh Abdulaziz ibn Baaz